Bekowisko 2010

Październikowe bekowisko w 2010 roku obdarzyło Roberta bardzo ciekawym trofeum.
Byk pozyskany 21.10.2010 w obwodzie nr 423 WKŁ 316 Łoś.